14 napos elállás

14 nap az elállási jog, ami azt jelenti, hogy 14 naptári napon belül akár indoklás nélkül is visszavesszük az interneten megvásárolt termékeket.

A fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A Vásárló a vásárlástól való elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga az üzleteinkben történő személyes átvétel esetén is gyakorolható, amennyiben a rendelés leadására weboldalunkon keresztül került sor. Ezen jogosultság tehát nem illet meg abban az esetben, ha az üzletünkben személyesen vásároltad meg a terméket / termékeket. A Vásárlónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát postai úton a 9021 Győr, Baross G. u. 8 címre küldve vagy elektronikus úton az [email protected] címre küldve van lehetősége érvényesíteni.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a Vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! Ezeken kívül a Vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli. Az elállási jog gyakorlása az Elállási/Felmondási nyilatkozat kíséretében üzleteinkben személyesen, vagy futárszolgálat igénybevételével, nyitvatartási időben az 9021 Győr, Baross G. u. 8. üzletünkbe történő visszajuttatással lehetséges. A Táncsics-Cipő Kft. székhelye postai csomagokat technikai okokból nem tud fogadni.

Vásárlástól való elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb az Elállási/Felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Táncsics-Cipő Kft. visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Vásárlóink (Fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

Az elállási nyilatkozat minta megtalálható minden rendelés visszaigazolás alján letölthető formátumban, a számla mellett a csomagban, vagy a következő linkről letölthető: Elállási nyilatkozat minta 

Az Elállási jogról szóló részletes tájékoztatónkat az Általános Szerződési Feltételek 4. pontjában találhatod.